Lưu trữ Danh mục: Chưa phân loại

Tổng hợp từ vựng tokutei nhà hàng

Những kiến thức về tiếp khách – 接客(せっきゃく)に関(かん)する知識(ちしき)① ⾔葉(は) 意味(いみ) 1 接客(せっきゃく) Tiếp khách 2 [...]